Praktisk informasjon

Forsikring – Meld skade
Alle deltagere under Idrettsfestivalen er forsikret. 

Drakter
Det kommer en del forespørsler om nummerering på drakter. Vi ønsker at draktene deres er nummerert, men vi er ikke så nøye på hvordan nummereringen er. Om dere bruker tape/tusj feks – så kan det fungere. 

Oppvarming
Vi anbefaler alle spillere å varme opp før kamp. Dette for å forebygge både strekk, skader og annet ubehag. 5-10 minutter er supert! Det er mulig å varme opp utenfor flere av hallene før kamp, uten ball.

Regelverk & oppførsel
Vi ber alle sette seg godt inn i regelverket for den aktivitet man skal delta på.   
Vi ber om at alle deltagere minner seg selv på at det viktigste med Idrettsfestivalen er å gjøre noe meningsfylt sammen andre. Selv om mange vil vinne, så oppfører vi oss på en måte som er respektabelt både for seg selv og andre. Dette vil si at det er nulltoleranse for rasisme og diskrimenring. 

Vi gjør oppmerksom på at vi har nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler under turneringsspillet, og at berusede deltagere vil bli utvist fra hallen med umiddelbar virkning. 

Gjennomføring
Kampene spilles etter kl. 17:00 på ukedagene, og hele lørdag.

For lag som er tilreisende, så gi oss beskjed om når dere kan ha første kamp så raskt som mulig.

Vi prøver å ta hensyn til alle. Vi gir alle lag mulighet til å delta i to grener, hvor vi tar hensyn til innledende spill for disse to.


Parkering og transport
Parkeringsplassen vil være stengt for parkering, og vi anbefaler heller ikke å bruke Øya/Klostergata for henting/bringing. 
Av både miljø og logistikkhensyn, så anbefaler vi å benytte kollektivtransport. Det finnes parkeringsplasser på Øya, Leautenhaven og Ila, hvis bil skal benyttes. 

Les mer her: Transport og parkering – Trondheim Spektrum

Lagslister
Husk å registrer lagslister inne på Profixio.