Daglig leder
Lars Anders
Epost: la@bedriftsidrett.no
Mob: 481 31 470


Ansvarlig samarbeidspartnere
Morten R. Eliassen
Epost: morten.eliassen@bedriftsidretten.no
Mob: 99 033 034


Idrettsfestivalen
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets
Ingvald Ystgaards vei 3A
7047 Trondheim

Kampoppsett, resultater og cupfæst
Lillian Skrødal
Epost: lillian@bedriftsidrett.no
Mobil: 932 62 228


Kampoppsett, resultater og cupfæst
Marius Koldgrov
Epost: marius@bedriftsidretten.no
Mobil: 911 73 251


Faktura og bestilling cupfæst (gruppe)
May-Britt Stokke
Epost: mb@bedriftsidrett.no
Mobil: 918 73 811