Idrettsfestivalen ble for første gang arrangert i 2007, og ble opprettet etter ønske om å samle flere aktiviteter til et stort og rekrutterende arrangement for kretsen. Et ønske om å gjøre noe mer enn å avvikle kamper førte til stort fokus på det sosiale. Kombinasjonen fysisk aktivitet og sosial moro har vært det viktigste for oss hele veien – og vi har prøvd å forsterke dette til hver eneste festival.

I 2011 vokste Idrettsfestivalen seg så stor at den ble Norges største turnering for vår målgruppe. Det å inneha denne posisjonen forplikter – og setter stort press på bedriftsidretten som arrangør. Det å ta i bruk nye tekniske løsninger som optimaliserer avviklingen både for arrangør og deltagere er det fokusert mye på. Vi ønsker at festivalen skal utvikle seg både sosialt og aktivitetsmessig. Det å kunne tilby aktiviteter som alle kan delta på er viktig for oss, og dette gjør at enda flere blir kjent med bedriftsidretten på en positiv måte.
Trondheim Spektrum har hele veien vært den naturlige arena for arrangementet. Med mange haller og gode fasiliteter, gir det oss en trygghet i gjennomføringen av et så stort arrangement. Hallen ligger sentrumsnært – slik at tilreisende lag enkelt kan ta seg til og fra arenaen.
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets er eier og arrangør av Idrettsfestivalen. Planlegging og gjennomføring skjer i samspill mellom frivillige og kretsens ansatte. Totalt er det bortimot 100 frivillige funksjonærer i sving – for å gjøre Idrettsfestivalen til et minneverdig arrangement for alle deltagere.

Kontakt oss
Spørsmål om faktura – May Britt Stokke, mb@bedriftsidrett.no

Kampoppsett – Lillian, lillian@bedriftsidrett.no

Deltagerantall:
2019:
2018: 522 lag 1400 Cupfæst
2017: 505 lag 1700 Cupfæst
2016: 477 lag 2100 Cupfæst
2015 444 lag 2200 Cupfæst
2014 392 Lag 2150 Cupfæst
2013 329 Lag 1474 Cupfæst
2012 293 Lag 1250 Cupfæst
2011 228 Lag 1050 Cupfæst
2010 168 Lag 800 Cupfæst
2008 123 Lag 485 Cupfæst
2007 101 Lag 366 Cupfæst